Stojky 4

Workshop je zameraný na vybudovanie sily a pružnosti potrebnej pri stoji na rukách pre pokročilých a pre všetkých, ktorý sa chcú vo svojej praxi posunúť ďalej.

  • stretneme sa v HYC Petržalka
  • sobota 22.04. v čase 09:45 - 11:45
  • cena: 20 €
  • teší sa na vás Terez

!PRIHLASENIE!

Spolu si prejdeme rozcvičením a posilnením zápästí, ramien, ale aj cieleným posilnením, ktoré sa nazýva “conditioning” ako príravu pre získanie poznatkov ktoré následne využijeme v tréningu stoja na rukách. Prejdeme si základnými tvarmi pomocou opory či už o stenu alebo v asistencií jeden druhému a ako pri všetkých stojkových workshopoch vysvetlíme si ako bezpečne padnúť, keď sa učíme pozíciu v priestore bez opory. Pre workshop je dobré mať zvládnutú pozíciu stoja na hlave, Sirsaasanu. Každý si so sebou odnesie to, čo potrebuje na pokračovanie doma a posúvanie svojich hraníc. Pre účastníka nieje potrebné, aby absolvoval ktorýkoľvek z predošlých workshopov, no je vhodné ak sa nebojí vykopnúť na rukách o stenu.


Terez používa jogu ako pohybovú dychovú meditáciu. Pohybom a statickými pozíciami ľudského tela objavuje pokoj a vyrovnanosť mysle, sprevádzanú koncentráciou na dych.

Carousel stojky4