Permanentky majú platnosť 4 mesiace, pri 10 a viac vstupových je platnosť až 6 mesiacov.

Po skončení platnosti sa dá permanentka obnoviť zakúpením novej permanentky a tak vám vstupy nikdy neprepadnú :)

V cene yoga permanentiek sú už zahrnuté všetky služby: požičanie yogamatky a iných pomôck potrebných k cvičeniu.

Požičanie uteráka/yogamatky na HOT Yogu: 1 €