Yin Yoga Nidra

Spomalenie, otvorenie sa samému sebe a zaslúžená relaxácia počas blahodárnych dvoch hodín yin yogy.

  • stretneme sa v HYC Extra
  • štvrtok 30.7 v čase 18:30-20:30
  • cena: 12 €
  • teší sa na vás lektorka Kika
  • prihlasovanie a viac info na info@hyc.sk alebo priamo na našich recepciách

Jemné plynutie yinovými pozíciami, pri ktorých sa zameriame predovšetkým na oblasť bedier. Pokúsime sa pustiť obavy a strachy, ktoré nás ťažia prostredníctvom predklonov, záklonov aj rotácií, pri ktorých sa môžu uvoľniť hlboko uložené emócie. Yinové asány zakončí yoga nidra, tzv. yogínsky spánok. Jedná sa o hlbokú formu relaxácie, hraničiacu s meditáciou. Jej súčasťou je Sankalpa, nadväzujúca na tému emócií v predchádzajúcej yinovej časti, pokračujúca na ceste k spoznaniu svojho vnútra.

Carousel yin yoga nidra