Gongová relaxácia

Zastavenie a hlboké uvoľnenie sprevádzané príjemnými zvukmi spievajúcich misiek, vibrujúcich gongov, láskavých zvončekov koshi, či očistného zvuku dažďovej palice.

  • stretneme sa v HYC Ružinov
  • sobota 20.7. v čase 18:30 - 20:00
  • cena: 20 €
  • teší sa na teba inštruktorka Ivon 

Prihlásiť Voľné miesta: 10+

Počas workshopu bude jediným cieľom tvoje hlboké uvoľnenie a oddych. Keďže väčšinou máme nedostatok energie a naše telo je fyzicky aj psychicky unavené, v prvej časti sa budeme venovať najmä príprave tela na samotný hlboký oddych. V úvode začneme jednoduchými a hravými dychovými cvičeniami na vyrovnanie a spriechodnenie energie. Po tom, čo rozprúdime energiu sa môžete uložiť do hlbokého oddychu sprevádzaného zvukmi spievajúcich misiek, zvončekov koshi, gongov a iných nástrojov.

Carousel gong relaxacia jul